ERVARINGSDESKUNDIGEN


Als ervaringsdeskundige weet je uit eigen ervaring waar je het over hebt. Je bent bekend met psychiatrische problemen of je hebt ervaren wat dat betekent. Misschien heeft het je leven op z’n kop gezet, maar je bent er weer bovenop gekomen. Met ups en downs, tegenslagen en valkuilen. Vanuit die ervaring kun je veel voor anderen betekenen.

Een ervaringsdeskundige zet zijn ervaringen en ervaringskennis in om kwetsbare mensen te ondersteunen bij hun persoonlijk, sociaal en maatschappelijk herstel op diverse levensgebieden zoals wonen, leren, vrijetijdsbesteding en het leggen en onderhouden van sociale contacten. Uitgangspunt is daarbij dat de cliënt de regie houdt over zijn eigen leven en zijn eigen herstelproces.

Ervaringsdeskundigheid kan in betaalde en in onbetaalde functies op diverse niveaus worden ingezet. Het is mogelijk te werken als vrijwilliger, stagiair en werknemer met een leer-arbeidsovereenkomst, in combinatie met een opleiding op MBO- of HBO-niveau. Bij de volgende reguliere opleidingen is er specifieke aandacht voor ervaringsdeskundigheid:

- MBO: Sociaal Pedagogisch Werk en Maatschappelijke Zorg
- HBO: Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Sociale Studies.

De voorbereiding voor het volgen van een opleiding en het werken als ervaringsdeskundige is heel belangrijk. Op de eerste plaats om goed uit te zoeken of dit beroep iets voor je is, maar ook om voldoende op kracht te zijn om je ervaring in te kunnen zetten. GGzE biedt verschillende cursussen aan die je kunnen ondersteunen.

GGzE laat mensen groeien, ook jou als ervaringsdeskundige.