EmailTwitterFacebookLinkedIn

Ervaringsdeskundigen

 

Wat is een ervaringsdeskundige?

“Een ervaringsdeskundige is iemand die op basis van persoonlijke en collectieve ervaringskennis in staat is deze kennis, in welke vorm dan ook, door te geven aan anderen.” Aldus Eric van der Eerden van de Vereniging van Ervaringsdeskundigen.

Om jezelf een ervaringsdeskundige te noemen, is dus méér nodig dan het ‘hebben’ van ervaring. Open reflecteren op je eigen en andermans handelen is bijvoorbeeld een vaardigheid die nodig is voor een professionele ervaringsdeskundige. De ontwikkeling van ervaring tot ervaringsdeskundigheid wordt hieronder schematisch weergegeven.

(bron: Hilko Timmer, coördinator Bureau Herstel SBWU)

Wat doet een ervaringsdeskundige bij GGzE?

Een ervaringsdeskundige zet zijn ervaringen en ervaringskennis in om mensen die ook kampen met psychiatrische problemen te ondersteunen bij hun herstel. Denk hierbij aan ondersteuning op verschillende levensgebieden zoals wonen, leren, vrijetijdsbesteding en het leggen en onderhouden van sociale contacten. Ook gesprekken over thema's als hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid en zingeving zullen voorbij komen. De cliënt houdt hierbij de regie over zijn eigen leven en zijn eigen herstelproces en jij helpt hem daarbij. 

Er zijn ook uren beschikbaar voor ervaringsdeskundige taken die je organisatiebreed inzet. GGzE GroeiRijk heeft een e-book gemaakt waarin een aantal organisatiebrede taken worden toegelicht. 

Naar het GroeiRijk e-book

Functies en opleidingen

Bij GGzE vind je verschillende functies op verschillende niveaus, zowel betaald als onbetaald. Je kunt bij ons werken als vrijwilliger, stagiair of in loondienst. Wil je als stagiair of in loondienst aan de slag, dien je in opleiding te zijn / een diploma te bezitten van een van de volgende opleidingen: 

 • MBO: Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen met Ervaringsdeskundigheid
 • HBO: Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn (AD) 

Het is belangrijk dat je je goed voorbereidt op het volgen van een opleiding en het werken als ervaringsdeskundige. Als je als stagiair aan de slag wilt binnen GGzE zal er een intakegesprek plaatsvinden. In dit gesprek wordt er gelet op de volgende punten:

 • Welke ervaring heb je? 
  Denk hierbij aan vrijwilligerswerk, ervaringswerker, facilitator van herstelgroepen, het volgen van hersteltrainingen.
 • Welke relevante werkervaring heb je? 
  Denk hierbij aan een eerdere stage in de zorg waarbij je je ervaring(skennis) hebt inzet.
 • Wat is je motivatie om te willen werken als ervaringsdeskundige? 
  Denk hierbij aan kernwaarden, drijfveren, jouw visie op ervaringsdeskundigheid.

Meer informatie

Wil je meer weten over vacatures en werken als ervaringsdeskundige binnen GGzE? Klik dan hier. Meer geïnteresseerd in vrijwilligerswerk? Klik dan hier.

Wil je meer weten over stage en opleiding binnen GGzE? Neem dan contact op via 040 261 39 98 of stuur een bericht naar opleidingen@ggze.nl.

Wil je meer weten over ervaringsdeskundigheid binnen GGzE? Stuur dan een bericht naar ervaringsdeskundigestaf@ggze.nl.

Meer informatie over ervaringsdeskundigheid in het algemeen is terug te lezen in onderstaande documenten: