Privacy

GGzE ziet de bescherming van persoonsgegevens als een randvoorwaarde voor mensgerichte zorg. Bezoekers en sollicitanten van onze website kunnen erop vertrouwen dat we persoonsgegevens rechtmatig, zorgvuldig en transparant verwerken. We vragen alleen om persoonsgegevens waar dat nodig is om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, voor het bijhouden van statistieken van het gebruik van de website en om te kunnen voldoen aan wettelijke voorschriften.

GGzE is verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens wanneer je deze website gebruikt. Op deze pagina lees je precies hoe we dat doen, welke gegevens we verzamelen en waarvoor we die gegevens gebruiken.

Contact
GGzE
Postbus 909
5600 AX Eindhoven
+31 40 2970170

De Functionaris Gegevensbescherming van GGzE is te bereiken via fg@ggze.nl.


Persoonsgegevens die we verwerken

Als je bij GGzE solliciteert of onze website gebruikt gaan we je persoonsgegevens verwerken die je zelf aan ons hebt verstrekt. Met verwerken bedoelen we dat we je gegevens bijvoorbeeld zullen opslaan, verstrekken aan rechtmatige ontvangers en, na verloop van tijd ook weer zullen verwijderen. We verzamelen NAW gegevens, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer en andere gegevens die we nodig hebben om met jou te kunnen communiceren, zoals jouw e-mailadres of een sollicitatie goed te kunnen afronden. Het invullen van een telefoonnummer is niet verplicht.

Ook vragen we naar een motivatie waarom je solliciteert op de functie en een CV.

Gegevens over activiteiten op onze website

We houden bij welke pagina’s bezocht worden en, in sommige gevallen, op welke links geklikt wordt. We doen dat zo dat deze gegevens niet te herleiden zijn tot individuele bezoekers. We slaan bijvoorbeeld geen IP-nummers op.

Internetbrowser en apparaat-type

We houden bij welke internetbrowser en welk apparaat bezoekers van onze website  gebruiken. Ook hier zorgen we ervoor dat deze gegevens niet te herleiden zijn tot individuele bezoekers.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

Als het relevant is voor de functie wordt gevraagd om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals BIG nummer en AGB code.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

GGzE verwerkt je persoonsgegevens, afhankelijk van je gebruik van de website, voor de volgende doelen:

Werving en selectie medewerkers, vrijwilligers en stagiaires
Als je reageert op een vacature vragen we je een aantal gegevens in te vullen die nodig zijn om je geschiktheid voor een vacature te beoordelen en je zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Bij het digitaal ondertekenen van bv arbeidsovereenkomsten en supplementen worden naam, e-mailadres en telefoonnummer van de perso(o)n(en) die tekeningsbevoegd zijn gebruikt voor het vaststellen van de identiteit van de ondertekenaar. Deze gegevens worden tevens openomen in de SignServiceLog.

Reageren op vragen om contact
We willen je kunnen mailen indien dit nodig is om je vraag te kunnen beantwoorden.

Verbeteren website
We willen jou met onze websites graag zo goed mogelijk helpen. Daarom verzamelen we op het websitedeel www.werkenbijggze.nl statistieken over het gebruik van de website. Die leren ons welke informatie interessant gevonden wordt en welke juist niet. En we kunnen zien of bezoekers makkelijk hun weg kunnen vinden in de website. Hiervoor gebruiken we alleen zogenaamde ‘geaggregeerde’ gegevens, dus geen individuele gegevens die direct naar jou te herleiden zijn.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

GGzE neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor jou of andere personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van GGzE) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

GGzE bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij hanteren de volgende bewaartermijn:

  • Ingevulde formulieren bewaren we uiterlijk 4 weken na afloop van een sollicitatieprocedure, tenzij je toestemming geeft om de gegevens langer te bewaren. Dit doen we om je sollicitatie en andere vragen en verzoeken goed af te kunnen handelen.
  • De gegevens over activiteiten op de website, internetbrowser en apparaat-type bewaren we 14 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden

GGzE verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. GGzE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

GGzE gebruikt op deze website alleen zogenaamde technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door GGzE en heb je het recht op ‘gegevensoverdraagbaarheid’. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben opgeslagen in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je hebt inzage in je eigen sollicitatiegegevens via het sollicitantenportaal.  Een verzoek tot correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je via de website verstrekte persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens bij ons indienen via het contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, zullen wij je vervolgens vragen je te legitimeren. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens heel serieus en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

GGzE heeft op deze website de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Wij gebruiken beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall, op alle servers die we gebruiken en op alle computers waarmee we gegevens op de servers opvragen en aanpassen.
  • TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
  • DKIM en SPF zijn twee internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog-) gegevens te bemachtigen.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als je aanwijzingen hebt van misbruik, neem dan contact met ons op, via de button contact.

Veranderingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties in deze privacyverklaring aan te brengen op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.