EmailTwitterFacebookLinkedIn

Over GGzE

GGzE is in de regio Eindhoven dé specialist voor behandeling en ondersteuning van mensen met ernstige psychiatrische problemen. Hierbij gaat het vaak om meervoudige, complexe en vaak langdurende psychiatrische en psychosociale problemen. Elk jaar ondersteunen we met ruim 2.200 medewerkers meer dan 20.000 mensen, jong en oud, uit de regio Eindhoven en De Kempen en uit andere delen van het land. Onze hoofdlocatie is het prachtige Landgoed De Grote Beek.

Cliëntgerichte zorg

Wat voor iemand de beste zorg is, stemmen we af op de persoon. De een wil hulp om op koers te blijven in het leven, een ander vraagt ondersteuning bij het vinden van werk, een leeromgeving of passende dagbesteding. Weer een ander helpen we om in contact te komen met andere mensen.

Als behandeling gewenst is, ontvangen we de cliënt op afspraak op een van onze locaties, bezoeken hem of haar thuis of bieden een tijdelijke opname als het nodig is. We investeren in een gastvrije omgeving waar mensen zich op hun gemak voelen. Familie en andere naasten betrekken we zoveel mogelijk bij de behandeling.

Innovatie

GGzE vindt innovatie een must en investeert fors in zorgvernieuwing. Met verschillende partners broeden we op manieren om de zorg beter en slimmer te maken. Dit doen we in ‘co-creatie’ met cliënten, ervaringsdeskundigen, hulpverleners, studenten en bedrijven. Onder andere in ons eLab, een plek waar gewerkt wordt aan het bedenken en inzetten van nieuwe digitale toepassingen.

Socialer ondernemen

GGzE is van mening dat mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt een kans verdienen. Wij bieden je daarom vrijwilligerswerk, werkervaringsplaatsen en reguliere arbeid. GGzE is gecertificeerd met trede 1 op de prestatieladder socialer ondernemen (PSO). Dat betekent dat GGzE meer dan gemiddeld bijdraagt aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie.