WO wetenschappelijke onderzoeksstage Onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg

Algemene introductie

GGzE Eenheid Kind en Jeugd biedt ambulante en klinische hulp aan kinderen en jongeren (0 tot 23 jaar) met psychiatrische problemen die niet eenvoudig op te lossen zijn. Binnen de eenheid wordt door de Onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg veel onderzoek gedaan naar de verbetering van de zorg voor kinderen en jongeren met ernstige gedrags- en emotionele problemen. Met innovatief en grensverleggend klinisch onderzoek krijgen we meer zicht op beschermende en risicofactoren, neuropsychologische en cognitieve beperkingen en de behandelvoortgang. Relevante gegevens worden in een database geregistreerd en op basis van dossierstudie worden risicotaxatie-instrumenten ingevuld. Daarnaast wordt, met behulp van gestandaardiseerde vragenlijsten, de ontwikkeling van probleemgedrag en emotionele problemen van jongeren vastgesteld. Deze vragenlijsten worden op vaste meetmomenten door de jongeren, groepsleiding en leerkrachten ingevuld. Ten slotte lopen er verschillende studies naar behandeldoeltreffendheid en -effectiviteit; het merendeel betreft promotieonderzoek. Studenten (forensische) orthopedagogiek, klinische psychologie, neuropsychologie, ontwikkelingspsychologie of een vergelijkbare (research)master kunnen voor een wetenschappelijke onderzoeksstage bij ons terecht. Studenten werken mee aan lopend onderzoek en maken kennis met alle aspecten van het doen van onderzoek in de klinische praktijk.

Mogelijkheden inhoud onderzoeksstage

 • Meelopen op de units ter kennismaking met de patiëntenpopulatie
 • Dataverzameling in de vorm van dossieronderzoek, de afname van ROM-lijsten bij cliënten en risicotaxaties
 • Interviews met significante partijen zoals behandelaren, systeemtherapeuten en maatschappelijk werkers
 • Data–analyse (ten behoeve van scriptieonderzoek)

Gewenst eindresultaat

 • Inzicht in de kenmerken van de doelgroep en behandelresultaten
 • Kennis maken met de verschillende fases van onderzoek in een praktijkinstelling
 • Inzicht krijgen in de wisselwerking tussen onderzoek en praktijk
 • Presentatie van het onderzoek
 • Scriptie student
 • Eventueel co-auteurschap artikel

Gevraagd wordt van stagiair

 • Interesse en affiniteit met de doelgroep
 • Enthousiasme, flexibiliteit en vasthoudendheid
 • Kennis van SPSS
 • Nieuwsgierigheid naar de rol van onderzoek in de praktijk

Praktische informatie

Ieder jaar zijn er 4 stageplaatsen beschikbaar voor studenten. De onderzoeksstages hebben een omvang van gemiddeld zeven maanden en kunnen elke maand starten. Stages worden begeleid door een of meerdere medewerkers van de Onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg (onderzoeksprogrammaleider mw. Prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen). Solliciteren naar een stageplek kan d.m.v. onderstaande knop "solliciteren". Heb je vragen? Neem dan contact op met Ilja.Bongers@GGZE.nl