Praktijkopleidingsplaats opleiding specialist Klinisch Neuro Psycholoog

Leer-arbeidsovereenkomst 32 uur per week, indien gewenst aan te vullen met 4 uur als GZ-psycholoog
FWG 65, min €3912 - max €5965 (obv CAO per 1 januari 2024)

GGzE biedt per 1 januari 2024 een praktijkopleidingsplaats in de vierjarige opleiding tot specialist klinisch neuro psycholoog

Opleidingstraject

GGzE werkt voor het praktijkdeel van de opleiding tot Klinisch Neuro Psycholoog samen met Catharina Ziekenhuis Eindhoven, Maxima Medisch Centrum, Libra Revalidatie en Audiologie, Kentalis en Archipel. In dit samenwerkingsverband komt per 1 januari 2024 een opleidingsplaats Klinisch Neuro Psycholoog bij GGzE beschikbaar. Het is wenselijk dat kandidaten bereid zijn ook het VGCt traject tot Cognitief Gedragstherapeut te volgen. Het hele traject zal in overleg met de geselecteerde kandidaat worden vormgegeven. De gios-KNP zal niet alleen bij GGzE maar ook bij enkele van bovengenoemde samenwerkingspartners van GGzE praktijkervaring op doen. Daarnaast is specialisatie mogelijk door het maken van keuzes met betrekking tot doelgroep of problematiek.

Het wetenschappelijk onderzoek dient zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande onderzoekslijnen binnen GGzE

Het cursorisch onderwijs vindt plaats bij de Rinogroep te Utrecht.

Jouw achtergrond

  • BIG-registratie gezondheidszorgpsycholoog
  • bovengemiddeld functioneren als gezondheidszorgpsycholoog
  • wetenschappelijke attitude en belangstelling voor innovatie
  • interesse voor diagnostiek en behandeling van complexe problematiek in complexe settings
  • grote vaardigheden in schriftelijke en mondelinge communicatie

Ons aanbod

De geselecteerde kandidaat zal worden voorgedragen aan de hoofdopleider van de opleiding tot Klinisch Neuro Psycholoog bij de Rino groep te Utrecht: Prof. Hanna Swaab.

Na instemming van de hoofdopleider zal een leer/arbeidsovereenkomst binnen de CAO GGZ worden aangegaan. Werkbegeleiding, supervisie, cursorisch onderwijs zijn voor rekening van de werkgever. Inschaling vindt plaats in FWG-schaal 65.  Daarnaast een eigen budget voor aanschaf literatuur, congresbezoek en eventuele andere extra’s in overleg met de praktijkopleider. Ook is een vergoeding voor verblijfskosten in Utrecht mogelijk, indien dit wenselijk is in verband met twee achtereenvolgende lesdagen.

Vragen?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Frans van Schijndel (praktijkopleider Klinische Neuro Psychologie – email: Frans.van.Schijndel@ggze.nl óf met de Psychologie Opleider van GGzE, Saskia de Koning – email: Saskia.de.Koning@GGzE.nl of met het opleidingssecretariaat, Gonny Wernaart – email: Gonny.Wernaart@GGzE.nl allen te  bereiken onder telefoonnummer 0402613713.

Solliciteren?

Spreekt de functie je aan? Dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren. We ontvangen je reactie graag voor 29 mei 2023.

De selectiegesprekken zullen gevoerd worden met twee commissies bestaande uit vertegenwoordigers van de klinisch neuro psychologen, managers en wetenschappelijk onderzoekers op 13 juni 2023 in de middag.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.